Tillval till spöna

Rullfästen

Stabiliserade rullfästen i många sorters trä, stabiliserade och polerade, okänsliga för väta. Blir ytan matt polerar man med möbelpolish.

Svarvas och fräses till önskat mått.

(Klicka på bilden för att se en större bild!)

Exempel på träslag till rullfästen

Från vänster till höger:

Rötad bok,

Sälgknuta,

Fiddleback Lönn,

Körsbär,

Rödflammig asklönn

Valnötsknuta,

Masurbjörk,

Lönnknuta,

Rötad lönnknuta,

Svartek

Spönas delning

Det finns tre val på delningen av spöna

Pålimmad bambuholk

Nickelsilverholk

Integrerad bambuholk

Foto av Danica; Ulf Olsson

Splice, på tvåhands - swelled splice

Fördelarna med bambuholkar är, mindre vikt, spöringarna kommer automatiskt i linje, ingen vridning mellan spödelarna vid kast, bambuholkar rör sig med spöet vilket ger en mindre uppstyvning i området kring holken än metallholkar.


Fördelarna med splice är desamma som med bambuholkar.

Splice ger en känsla av ett odelat spö - ingen uppstyvning vid delningen.


Swelled splice anser jag vara den bästa delningen för 2-hands spön.